DUTHSat Team

Scientists, Engineers & Graduate Students:

Sarris Theodoros, Team Leader

Balafoutis Athanasios, PhD

Kottaras Georgios, PhD

Psomoulis Athanasios, PhD

Vasileiou Ilias, Graduate Student

Papathanasiou Aggelos, MSc

Baloukidis Dimitrios, MSc

Nissopoulos Ioannis, Graduate Student

Pirnaris Panagiotis, MSc

Aggelis Aggelis, PhD

Margaronis Konstantinos, MSc

Kalaitzidis Konstantinos, Technical Personel

Antonis Chazapis, PhD

Tourgaidis Stylianos, Graduate Student

Undergraduate Students:

Together with the core team of professionals and graduate students listed above, a number of undergraduate students have contributed to various phases of the development, testing and assembly of DUTHSat; these include:

Stergios Fraggos

Vassilios Stathopoulos

Spyridon Galanoulis

Dimitrios Moutzikis

Georgios Kritsotakis

Dimitrios Siafarikas

Theodoros Kalogiannis

Eleni Tsani

Evaggelia Afendra

Konstantinos Katsinos

Anastasios Lazaridis

Konstantinos Manolis

Dimitrios Ntirokaltsis

Alexandros Soumpasis

Christos Paraskevas.